Yhdistyksellä on selkeä tarve niin yhteiskunnallisessa mielessä kuin lastensuojelualan ammattilaisten ja avohuollon palveluja tuottavien yritysten keskuudessa. Lastensuojelun avohuollon toimijat ovat olleet tähän saakka ilman yhteistä foorumia, ammatillisesti toimivaa verkostoa, joka toisi yhteen kehittämisen nimissä niin yritykset, yhteisöt kuin muut lastensuojelun avohuollon toiminnassa mukana olevat tahot. Lisäksi yhteiskunnallisesta keskustelusta on puuttunut lähes kokonaan yksityisten yritysten kokemukset ja näkökannat suomalaisen lastensuojelun nykytilanteesta ja sen kehittymisestä. Yhdistyksen yhtenä toimintaperiaatteena on tarjota yhteisiä koulutuksia yhdistyksen jäsenille sekä kunnille. Yhdistys on toiminut aktiivisesti toimintansa alkamisesta lähtien.

Perustetun yhdistyksen jäsenenä on kymmenkunta lastensuojelun palveluja tuottavaa yritystä (09/2015) ja ne työllistävät yli 600 kokenutta ammattilaista. Yhdistys toimii valtakunnallisesti ja nyt mukana olevat yritykset toimivat ympäri maata. Yhdistyksessä nyt mukana olleet yritykset ovat olleet toiminnassa keskimäärin 10 vuotta, nuorin noin vuoden ja vanhin yli 20 vuotta. Näin ollen Suomalaisen lastensuojelun toiminnasta on kertynyt iso määrä ammatillista kokemusta asiakkaiden auttamisesta, lastensuojelupalvelujen tuottamisesta kuin yhteiskunnan muutoksista lapsiperheiden elämään liittyen.

Yrityksinä emme halua olla sivussa, kun suomalaisessa lastensuojelussa tehdään muutoksia, valmistellaan lakiesityksiä tai halutaan tietää, mitä tämän päivän lastensuojeluasiakkaat tarvitsevat. Olemme vakavasti otettava taho, jonka ammatillinen kokemus, osaaminen ja (työntekijöiden) vaikuttajamäärä kentällä tulee ottaa huomioon.