Sulat ry pyrkii toinminnallaan varmistamaan yksityisen sektorin tuottamien lastensuojelun avohuollon palveluiden laatua. Sulat ry:n jäseneksi voivat hakea erikokoiset lastensuojelun avohuollonpalveluita tuottavat yritykset. Jäsen yritykset sitoutuvat tuottamaan laadukkaita lastensuojelun avohuollonpalveluita, jotka täyttävät yhdistyksen asettamat laatukriteerit.

 

 

Sulat ry:n jäsenyrityksiltä edellytettään

• Yrityksellä tulee olla kuvattuna omien palveluidensa laatukriteerit, joihin se on sitoutunut.
• Yrityksen tulee täyttää lainsäädännön ja palvelujen tuottamista valvovien virtanomaisten asettamat kriteerit

Yrityksen tulee toimittaa vapaamuotoisen hakemusensa liitteenä kirjallinen palvelukuvaus. Palvelukuvauksen tulee sisältää ainakin:

  1. Kuvauksen siitä, mitä tilaaja-asiakas saa vastineeksi hinnalle
  2. Kuvauksen asiakkaan kohtaamisen sisällöstä
  3. Palveluiden kustannusrakenne kuvattuna (läpinäkyvyys hinnoittelussa)
  4. Yrityksen tulee kertoa, millä kaikilla tavoilla se huolehtii henkilöstöstä
  5. Selvitys palveluita tuottavan henkilöstön rakenteesta, koulutuksesta ja kokemuksesta
  6. Yrityskuvaus (arvot, historia, tavoitteet, missio, visio)
  7. Yrityksen tulee sitoutua yhdistyksen laatukriteereihin toiminnassaan