Sulat Ry on Lastensuojelun keskusliiton jäsen….

 

Lastensuojelun Keskusliiton missiona on kehittää lastensuojelua ja edistää yhteistoimintaa alalla toimivien järjestöjen ja muiden yhteisöjen kesken lapsen edun ja oikeuksien toteuttamiseksi.

Yhdistyksen säännöissä määrättyihin tehtäviin kuuluu yhteistyön kehittäminen edellä mainittujen toimijoiden sekä kuntien ja valtion viranomaisten kesken.

Keskusliitolla on merkittävä rooli vaikuttajana, yhteistyön edistäjänä ja lapsen oikeuksien edunvalvojana esimerkiksi julkisten palveluiden tuottamistilanteissa.

Lastensuojelun Keskusliitto toimii sen puolesta, että

  • lapsi saa yhteiskunnassa tarvitsemansa suojelun omista lähtökohdistaan riippumatta
  • lapsen painoarvo lisääntyy kaikessa päätöksenteossa
  • lapsen aktiivinen rooli yhteiskunnassa toteutuu.

Keskusliitto päivitti vuoden 2013 aikana strategiaansa. Edellinen Lapsen hyvä elämä 2015 -toimintalinjaus on sisällöltään edelleen tärkeä, mutta lastensuojelun toimintaympäristö on sen valmistumisen jälkeen muuttunut voimakkaasti.