Sulat ry on yksityisen sektorin lastensuojelun avohuollon palveluja tuottavien toimijoiden yhdistys, joka on perustettu marraskuussa 2011. Yhdistyksen ensisijaisena tavoitteena on saada yksityisen sektorin ääni kuuluviin lastensuojelua koskevissa kysymyksissä. Lastensuojelun palveluja tuottavat yritykset haluavat toimia varteenotettavina ja tasavertaisina vaikuttajina yhteistyössä kuntien ja alan eri järjestöjen kanssa.

Jäsenyritykset tuottavat palveluita lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä auttamiseksi, jotta he selviytyisivät heitä kohdanneista haasteista. Yhdistys tukee toimijoita tässä tehtävässä. Sen tarkoituksena on myös edistää toimijoiden ammattitaitoa tuottamalla ja välittämällä lastensuojelua koskevaa tietoa sekä valvoa, että tuotetut palvelut täyttävät niille asetetut laadulliset ja eettiset kriteerit. Yhdistys tuottaa kunnille asiantuntevaa ja puolueetonta materiaalia kilpailutuksien järjestämisen tueksi.

Yhdistykseen kaivataan lisää rohkeita lastensuojelun avohuollon toimijoita, joille on tärkeää kehittää ja ylläpitää laadukkaita lastensuojelun palveluja. Uskomme, että yhdessä toimimalla pystymme vaikuttamaan suomalaisen lastensuojelun kehityksen suuntaan!